budynek krzaki laka pole ptak sarna
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zawiadamienie o XXVII Sesji Rady Gminy - Aktualności - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-03-23

Zawiadamienie o XXVII Sesji Rady Gminy

Rada Gminy Galewice                                                              Galewice, dnia 23 marca 2017r.

Nr  0002-2.3.2017

Z A W I A D O M I E N I E

           Zawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Galewice, że w dniu 31 marca 2017r. o godz. 9:00 w Sali Nr 107 Urzędu Gminy w Galewicach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy w Galewicach VII kadencji 2014-2018.

 

Przewiduje się następujący porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
 4. Informacja Starosty Wieruszowskiego na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy Galewice.
 5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach za 2016r.
 6. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Galewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 10. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Galewice w 2017 r.;

b) zmiany nazw ulic upamiętniających osoby lub wydarzenia symbolizujące komunizm;

c) zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/145/13 Rady Gminy w Galewicach z dnia 18 marca 2013r.;

d) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Galewice do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Osowa;

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/158/09 Rady Gminy w Galewicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Galewice;

f) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Galewice środków stanowiących fundusz sołecki;

g) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.   

 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Odpowiedzi na interpelacje.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Jerzy Karsznia Przewodniczący Rady Gminy
 
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x