aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabór na opiekunkę środowiskową - Aktualności - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-04-21

Nabór na opiekunkę środowiskową

 - opiekunka_s.jpg

Nabór na opiekunkę środowiskową

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach

ogłasza nabór na stanowisko:

OPIEKUN/OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GALEWICACH

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (praca w terenie, teren Gminy Galewice)

Przewidywany termin zatrudnienia: 15 maj 2017 r.

 1. Wymagania konieczne:

 a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

- pielęgniarka dyplomowana,

- opiekunka domowa,

- opiekunka środowiskowa,

- opiekun medyczny,

- opiekun osoby starszej,

lub

wykształcenie średnie z ukończonym  kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

g) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu

h) wysoka kultura osobista,

i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,

 2. Wymagania dodatkowe:      

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,

b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

d) ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej).

 3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia,

b) komunikatywność,

c) odpowiedzialność,

d) obowiązkowość,

e) rzetelność,

f) zaangażowanie i odporność na stres,

g) uczciwość.

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

- czynności gospodarcze,

- czynności opiekuńcze,

- czynności aktywizujące społecznie,

- przygotowywanie  podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

- bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem  rodzin, pozostałymi pracownikami GOPS w Galewicach,

- inne zadania zlecone przez Kierownika.

 5. Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

     List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

 “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

 c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

g) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do

przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 6. Postępowanie dotyczące naboru:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach ul. Wieluńska 5 dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem "opiekun/opiekunka środowiskowa) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach  lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wieluńska 5

98-405 Galewice

w terminie od 20. 04.2017 r. do 05.05.2017 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.30) 

! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS Galewice  i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Galewicach 

Beata Janiaczyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach
 
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x