aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zawiadamienie o XXIX Sesji Rady Gminy - Aktualności - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-06-06

Zawiadamienie o XXIX Sesji Rady Gminy

 

Rada Gminy Galewice                                                              Galewice, dnia 5 czerwca 2017r.

Nr  0002-2.5.2017

Z A W I A D O M I E N I E

           Zawiadamiam wszystkich Mieszkańców Gminy Galewice, że w dniu 14 czerwca 2017r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Nr 107 Urzędu Gminy w Galewicach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy w Galewicach VII kadencji 2014-2018.

Przewiduje się następujący porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady gminy.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
  5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  6. Rozpatrzenie:

a/ sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i sprawozdania finansowego gminy za 2016r.;

b/ opinii składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2016 r.;

c/ wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Galewicach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Galewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016r.;

d/ opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Galewice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Galewice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach;

c/zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Galewice za 2016 rok;

d/udzielenia Wójtowi Gminy Galewice absolutorium za 2016 r.;

e/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Galewice;

f/ zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;

g/ nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny;

h/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat 3;

i/ wprowadzenia zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice;

j/ zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Zakończenie obrad

Jerzy Karsznia Przewodniczący Rady Gminy
 
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x